29. sept 2022

Õpime looduses

 Klassid Kased ja Lepad juhindusid oma septembrikuu tegemistest käesoleva õppeaasta põhieesmärkidest - pöörata suuremat tähelepanu looduse ja keskkonnahoiule - hoida senisest rohkem au sees loodustemaatikat läbi praktiliste tegevuste. Seetõttu viisime senisest rohkem tegevusi õue ja loodusesse. Õuesõppe tunnid viisid meid parki ja metsa. Peamiseks eesmärgiks oli jälgida sügise märke looduses, seda siis erinevaid puid ja nende vilju ühendades (kokku viies), puulehtede värvi muutumist märgates. Alateemana sai käsitletud „Elu mullas“. See temaatika rullus lahti juba koolimaja juures oma peenrakasti kallal töötades. Vaatepilt, mis avanes mulda kobestades ja umbrohtu eemaldades, tuli hiljem kokkamises taasesitada maitsva mullakoogi näol koos ussikeste ja taimejäänustega. Spordinädala raames matkasime usinalt Sütiste metsas. Tähelepanu hoidsime siiski meid ümbritseval loodusel, sest samaaegselt tuli täita kaasasolevat sügisbingo lehte. Kuna teekond viis meid läbi Nõmme turu, siis uurisime mida head pakutakse turul, külastasime ka Kalevi kommipoodi. Kõige meeldejäävamaks ettevõtmiseks septembris sai aga meie väljasõit Harku metsa, sest aktiivsel vaatlusel, kus uurisime luubiga putukate poolt tekitatud jälgi puu koore all, kui võrdlesime inimese ja looma jälgi liivasel maastikul, sai lõpuks piduliku finiši meie piknik, kus ehtsa tulega grillil vorstikesi nautisime. Looduses on tore matkata ja teeb ka tervisele head!

Annika Peterson ja Reili Virunurm

klasside Lepad ja Kased klassiõpetajad 
15. sept 2022

Sügisene saagikoristus

 Õppeaed ja kasvuhoone annab väga head võimalused loodusega seotud õppetegevusteks. Lõimida saab erinevaid õppeaineid ja ainevaldkondi. Peenrakastid meisterdasid lõpuklasside poisid. Iga klass, kes soovis, istutas sinna aknalaudadel ettekasvatatud taimi. Esindatud olid kurgid, tomatid, kartulid, sibulad, salatid, ilukapsad, herned, maitse- ning teetaimed, maasikad ja lisaks veel üheaastased suvelilled. Eriti rikkalik oli ilukõrvitsate saak. Kasvuhoones jagus saaki kõigile tublidele kastjatele, kes suvist kuumust leevendasid ja kastmisega abiks olid. 

Mustsõstardest heki aitasid mulda saada aga hoopis tublid lapsevanemad, kes olid usinasti abiks pärast lastevanemate üldkoosolekut septembri algul. Mitmedki vanemad avaldasid valmidust ka tulevikusabiks olla õppeaia tegemistes. Aitäh neile! 

Õppeaiaga seotud töödest ja taimede hooldamisest hooajal võtsid osa nii õpilased kui õpetajad, ka muu tehniline personal, suvised kastjad olid tublid päevahoius olnud lapsed ja kasvatajad. Käesolev õppeaasta oli teine katsetus ning hooaja lõppedes on selge, et õppeaed on õpilastele väga vajalik ning juba on planeeritud uusi täiendusi järgmiseks õppeaastaks.

Terje Alas

Keskkonnaõpetuse ja aianduse õpetaja 


1. sept 2022

Rohepaus

 Koolimaja fuajees tervitasid  kõiki suvepuhkuselt tulijaid kaunid loodusfotod. Need imeilusad maastikud, taimede lähivõtted, linnukesed ja putukad olid meie endi töötajate fotokaamera silma ette jäänud kaunimad hetked oma suvest. Suur tänu õpetaja Silvia Paluveerile toreda ettevõtmise algatamise eest!