22. märts 2023

Rohelise Kooli seminar Aegviidus

 Õppepäev Aegviidus


Rohelise Kooli aianduse ringi õpilased kogunesid tänavu varakevadel võrgustiku seminarile Aegviidus, teemaks oli mets.Sissejuhatuseks tutvustasid erinevate koolide õpilased oma kooli rohetegemisi teistele. 


Kohalikus RMK keskuses tegi loodusgiid Tiina meile põneva ringkäigu ning tutvustas metsa eluringi üldisemalt (www.rmk.ee/eluring). Ülevaate videos saime teada, millega tegeleb riigimetsa majandamise keskus, kuidas väärindatakse puitu ning millised on raiemahud. Samuti õppisime tundma erinevaid käbisid ning kuidas lugeda puude aastarõngaid ja hinnata puude vanust. Meile jagati veel lisaks õppematerjale looduskaitse tähtsusest ning vajalikkusest tänapäeval, et säiliks looduslik mitmekesisus ka tulevikus.


Pärast teoreetilisi teadmisi ootas meid veel ees retk Nelijärve radadel, kus me matkasime päris mitmeid kilomeetreid. Vahelduv maastik pakkus meile kauneid loodusvaateid ning me saime kogeda vääriselupaikade salapära paksus metsas. Looduses viibides jagasime üksteisega oma varasemaid kogemusi ning nautisime ilma ja olemist.


Päeva lõppedes aga kogunesime taas, sõime sooja suppi ning tänasime lahket RMK rahvast toreda päeva eest.

Terje Alas

Keskkonnaõpetuse ja aianduse õpetaja