15. nov 2019

Keskkonnaülevaatuse analüüs

Tallinna Tondi Põhikoolis viidi läbi Rohelise Kooli Keskkonnaülevaatuse raamküsimustik. Saadud tulemused on leitavad siit.

Saadud tulemused ei kajasta meie kooli reaalset tarbimist, sest asume hetkel asenduspinnal. Seetõttu on arenemisruumi kõigis hinnatud valdkondades.