11. apr 2019

7. klassi loovtöö „Prügi sorteerimine Tallinna Tondi Põhikoolis“

Alustasime seda õppeaastat Vilde tee koolimajas. Enne kooli algust tegime klassides remonti ja seadsime end sisse. Asju lahti pakkides tekkis erinevat prügi: pappkastid, kile, katkine vaas, kuivanud potililled. Meil tekkis küsimus: kuhu me need paneme? Klassis ei olnud ühtegi prügikasti.

Tondi tänava koolimajas kogusime klassis olmeprügist eraldi paberi ja papi, patareid, küünlaümbrised ja pandipakendid. Olime harjunud prügi sorteerima. Seepärast tegime septembris vanadest papp-kastidest prügi sorteerimise kastid, aga need ei ole ilusad. Uude Tondi tänava koolimajja ei sobi need kindlasti. Nii tekkis meil mõte välja mõelda, missugused prügikastid sinna sobiksid.


Uurisime kõigepealt, missugused erinevad prügiliigid on olemas. Iga õpilane valis nendest ühe, mille kohta uuris kodus lähemalt. Sama prügiliigi sai valida 2 õpilast. Töö vormistasime postriks. Sama teema valinud õpilased tutvustasid oma postreid teistele õpilastele. Ühiselt panime kahest tööst kokku kõik olulise ja saime suure postri.

Siis uurisime, missugust prügi koolis tekib ja missugused prügikastid klassides on olemas. Selleks koostasime küsimustikud õpetajatele, õpilastele, majandusjuhatajale, koristajale ja köögitädidele. Harjutasime küsimuste küsimist klassis. Seejärel viisime küsitluse läbi ja analüüsisime vastuseid. Selgus, et meie koolis tekib kõige enam olmejäätmeid, paberit ja pappi ning biojäätmeid. Kõikides klassides (33) on olemas prügikastid olmejäätmete jaoks. Umbes pooltes (16) klassides kogutakse eraldi paberit ja pappi ning kaheksas klassiruumis kogutakse eraldi pandipakendeid.

Järgmiseks tutvusime Internetis prügi sorteerimise kastide valikuga. Hindasime nende sobivust meie uude kooli: kas neid on mugav kasutada, kas erineva prügi jaoks on kaste piisavalt, kas on olemas arusaadav sorteerimise juhend, kas on meeldiva välimusega. Valisime meie arvates kõige sobilikuma komplekti, mida saaks kasutada uue koolimaja kooliastmete „pesades“.

Seejärel koostasime jäätmete liigiti sorteerimise juhendid. Otsisime Internetist pilte prügikastide siltidest ja püüdsime neid ise joonistada. Siis valisime parimad pildid, mida oleks hea kujutada meie siltidel. Joonistasime pildid vineerile ja lisasime pealkirjad. Puutöö-klassis põletasime pildid põletiga ja viimistlesime vineeri õliga. Lisaks pildiga siltidele koostasime jäätmete liigiti sorteerimise sõnalise juhendi. Info selle jaoks leidsime oma postritest.


Soovime, et meie uus koolimaja püsiks kaua ilus ja puhas. Oma loovtöö põhjal teeme ettepaneku kooli juhtkonnale prügi sorteerimise kastid paigaldada iga kooliastme „pesasse“. Uurimise tulemusena selgus, et vaja on 4 erinevat kasti: paber ja papp, biojäätmed, pandipakend ning muu pakend. Kuna olmeprügi tekib kõige rohkem, võiks selle jaoks olla prügikast igas klassis.

7.a ja 7.v klassi õpilased ja õpetajad