19. märts 2017

Pääsküla rabarada

8. märtsi veetsid 7.a klassi õpilased koos Tallinna Ülikooli üliõpilastega Pääsküla rabas matkates. Kuigi raba oli kaetud valge lumevaibaga, õppisime ristsõnu lahendades  infotahvlite vahendusel tundma raba taimi ja loomi. Tore oli tuttavaks saada, rabaloodust nautida, kõndida ja mängida.


6. märts 2017

Suur Taimejaht

2.a klass ja õpetaja Merle õppisid tundma meie kooli õue puid. Meie kooli õues kasvavad okaspuud ja lehtpuud.  Lapsed tegid väikese maketi sellest õue osast, mis neile klassi aknast paistab. Puud vooliti plastiliinist, meie ägedat rändrahnu tähistab maketil päris kivi.


1. märts 2017

Prügihunt

17.  veebruaril külastas meie kooli Prügihunt. Saime teada, mis on ökoloogiline jalajälg ja miks on vaja prügi sorteerida. Lapsed said ka ise prügi sorteerimist harjutada. Et saadud teadmised ikka meeles püsiks, kinkis Prügihunt igale õpilasele toreda tööraamatu.Näitus Eesti Vabariigi aastapäevaks

Meie kooli raamatukogusse tuleb igal sügisel palju toredaid tööraamatuid. Kõik need on pakitud papp-kastidesse. Raamatukogu õpetaja Helme tuli heale mõttele, kuidas papp-kaste ära kasutada. Iga klass sai endale kaks papist nukku ja tegi neile selga rahvariided. Enne nukkude kaunistamist uurisime erinevate maakondade rahvariideid raamatutest ja  internetist. Kuna meil käisid esinemas Leigarite lapsed, siis saime kauneid rõivaid ka vahetult imetleda. Kõik nukud said imeilusad ja hulk pappi kasutatud.

Keskonnatöörühma koosolek

12.jaanuaril kogunes meie kooli keskkonnatöörühm. Tutvustasime Rohelise kooli programmi. Jagasime klasside vahel ära keskkkonnaülevaatuse teemad. Koosolekut protokollis Timo.Keskkonnatöörühm ja teemad

Meie kooli keskkonnatöörühm:
 1. Timo Sala IX kl õpilane
 2. Tiia Sala VIII kl õpilane
 3. Denis Baranov VII kl õpilane
 4. Egert Trojanski VII kl õpilane
 5. Siret Merit Mässo VI kl õpilane
 6. Keity Oja VIII kl õpilane
 7. Villem Kalbach VI kl õpilane
 8. Gert Reilik VI kl õpilane
 9. Sirli Väinsar – direktor
 10. Kaie Henk – õpetaja, Rohelise lipu projekti koordinaator
 11. Maire Paluveer – huvijuht
 12. Marika Leemet – õppealajuhataja
 13. Anne Eeljõe – õpetaja (abikool)
 14. Heidi Sild – õpetaja (toimetulekukool)
 15. Marge Süld – õpetaja (abikool)
  Teemad:
  - Elurikkus (Suur Taimejaht)
  -Kliimamuutused (toidu raiskamine)
  - Prügi (paberi säästlik kasutamine)

Õunapäev

20.septembril toimus meie kooli õues  õunapäev.  Eesmärgiks oli praktilistes ja jõukohastes tegevustes rakendada tundides õpitut ja saada uusi teadmisi ning kogemusi. Päeva ettevalmistamisel lähtusime põhimõttest luua võimalikult sobiv õpetlik olukord. Vanemad klassid olid õues valmis seadnud nn õunajaamad: mahlajaam, pannkoogijaam, moosijaam ja mitu meisterdamisjaama - kõigis oli tegemist õuntega. Moosijaam oli erandina kodundusklassis, teised olid sisse seatud meie kooliaias. Jaamade töö planeerimisel ja läbiviimisel kasutasime aktiivõppe võimalusi: arutelu, ajurünnak, rollimäng, struktureeritud tegevus, rühma- ja paaristegevus jne.
 Klassid liikusid vastavalt ajagraafikule läbi kõigi jaamade. Erinevates jaamades juhtisid tööd abikooli vanemate klasside õpilased, kes juhendasid ja abistasid nooremaid vastavalt vajadusele, et kõik saaksid huvitavalt ja ohutult jaama tegevusest osa võtta. Iga õunajaam oli kui õppetund, kus sai rakendada eelnevalt omandatut.
Päev oli pikk ja tehtud sai palju. Õpilased omandasid uusi teadmisi ja oskusi, mida sai praktiliselt kasutada. Moosijaamas keedeti 20 liitrit õunamoosi, mida hakkame kasutame hommikuti koolis pakutava pudru juurde. Mahlajaamas pressiti õunamahla ligi 150 liitrit. Iga õpilane sai kaasavõetud pudeliga värsket mahla koju kaasa. Talve ja linde jäi ootama suur kuhi linnusöögipalle. Ilusat päeva jäi meenutama koolimaja trepiesisele välja pandud laste meisterdatud 131 õunaloomakesega värvikirev näitus.Rohelise kooli programm

Sellel sügisel liitus meie kool rahvusvahelise Rohelise kooli programmiga. Selles programmis osaleb 49 000 kooli 64-st riigist. Rohelise kooli tegevuste eesmärk on, et õpilastest kasvavad keskkonna-teadlikud, loodust hoidvad ja vastutus-tundlikud inimesed.
Soovime, et meie õpilased  hoiavad loodust,  oma tervist, arvestavad teistega ning  austavad elu.
Rohelise kooli logo