9. nov 2022

Kooliümbrus puhtaks

 Klassid Kased ja Lepad võtsid novembri kuu prügi sorteerimise teema suurema luubi alla ja

korjasid terve kuu igal jalutuskäigul kooliümbrusest prügi. Lisaks sellele, et oma heateoga

hoidsid nad kooliümbruse puhtamana, täitsid nad ka eesmärki tutvustada lastele jäätmete

sorteerimise põhimõtteid.

Reili Virunurm1. nov 2022

Kunst taaskasutatavast materjalist

 6.-9. klassi õpilased õppisid taaskasutatavast materjalist tegema kunsti.

Eesmärgiks oli seekord tegeleda suurte vormidega.

Õpilasi juhendas õp. Silvia Paluveer ja virtuaalnäituse koostas oma eksamitöö raames 9.V klassi õpilane.

Virtuaalnäitus